Skip to content
Tư vấn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống - QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống - QCVN 01:2009/BYT

19/01/2021   63 lượt xem
Thông tư quy định chất lượng và tiêu chuẩn nước sạch, nước sinh hoạtQCVN-02 về nước...
Đọc thêm →
Cách Xử lý nước nhiễm mangan

Cách Xử lý nước nhiễm mangan

19/01/2021   33 lượt xem
Nước sinh hoạt bị ô nhiễm, cụ thể là nhiễm mangan xuất hiện khá phổ biến hiện nay, đặc...
Đọc thêm →
Tác hại khi sử dụng nước cứng trong đời sống của con người

Tác hại khi sử dụng nước cứng trong đời sống của con người

18/01/2021   30 lượt xem
Chúng ta thường nghe đến khái niệm nước cứng và biết rằng sử dụng nước cứng có những...
Đọc thêm →
Công nghệ làm mềm nước cứng dùng cho sinh hoạt, ăn uống

Công nghệ làm mềm nước cứng dùng cho sinh hoạt, ăn uống

18/01/2021   31 lượt xem
Nước đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà...
Đọc thêm →
Nước cứng là gì?

Nước cứng là gì?

18/01/2021   36 lượt xem
Nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng không thể thiếu trong đời sống hằng ngày, trong hầu...
Đọc thêm →
Giá của hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình mới nhất năm 2021

Giá của hệ thống lọc nước giếng khoan gia đình mới nhất năm 2021

17/01/2021   49 lượt xem
Nguồn nước giếng khoan không chỉ được sử dụng nhiều ở những hộ gia đình nông thôn mà...
Đọc thêm →
Tiêu chuẩn NSF là gì? Tại sao khách hàng lại tìm và dùng sản phẩm NSF?

Tiêu chuẩn NSF là gì? Tại sao khách hàng lại tìm và dùng sản phẩm NSF?

17/01/2021   34 lượt xem
Tiêu chuẩn NSF là gì?Tiêu chuẩn NSF viết tắt của National Sanitation Foundation là trung tâm hợp...
Đọc thêm →
Báo giá xét nghiệm nước theo quy chuẩn QCVN 6-1:2010 BYT

Báo giá xét nghiệm nước theo quy chuẩn QCVN 6-1:2010 BYT

17/01/2021   30 lượt xem
Nguồn nước sinh hoạt có ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe con người. Nguồn...
Đọc thêm →