Skip to content
-

Linh kiện - Vật tư

Cùng với mỗi hệ thống lọc nước, thì những vật liệu lọc luôn đóng một vị trí rất quan trọng trong quá trình lọc nước. Những vật liệu này, sẽ giúp lọc bỏ những kim loại nặng, những chất gây độc hại với cơ thể con người và vật dụng. Từ đó qua quá trình xử lí nước hiện đại, đưa đến cho mọi người nguồn nước sạch, tinh khiết, có thể sử dụng trong sinh hoạt và ăn uống hàng ngày theo những tiêu chuẩn yêu cầu của Bộ Y tế.